top of page

סטייל לבית ולמשרד

אהבתי הראשונה היתה מאז ומעולם צילומי טבע ונוף. הצילומים צולמו במקומות שונים ברחבי העולם. המצלמה לוקחת אותי למקומות מיוחדים אליהם לא הייתי מגיעה בלעדיה.

כל היופי הזה נמצא הן באתר זה, כדוגמאות בלבד.

 

ניתן לרכוש את התמונות שלי ולקשט את הבית או המשרד, דרך אתרים בהן תמונותי נמכרות.

bottom of page